قلم مو یکی ازابزار های رنگرزی و نقاشی است.قلم مو هارا می توان به گونه های باد بزنی،تخت و گرد تفکیک کرد.از نظر کاربرد قلم مو هایی که برای رنگ روغن و دیگرقلم هایی که برای آبرنگ به کار میرود تقسیم کرد.قلم مو ها از موی جانوران یاالیاف مصنوعی پلاستیکی ساخته می شوند.قلم مو هایی که از موی سمور ساخته میشوند کیفیت خوبی دارند.قالب قلم مو ها شکل تغییر یافته ای از قلم موی تخت و قلم موی گرد هستند.انواع قلم مو: قلم موی سرکج، قلم موی چابک یابرایت، قلم موی تخت، قلم موی زبان گربه ای یافیلبرت، قلم موی واش، قلم موی تک ضربی، قلم موی لاینر، قلم موی فنیا بادبزنی.

نمایش 1–12 از 99 نتیجه

مارلیک قلم مو 04 سرگرد

126,000 ریال
مارلیک قلم مو 04 سرگرد

تایلونگ قلم مو 6 عددی تخت کد 5674_5351/2

380,000 ریال
تایلونگ قلم مو 6 عددی تخت کد 5674_5351/2

مارلیک قلم مو 8 سرگرد

441,000 ریال
مارلیک قلم مو 8 سرگرد

مارلیک قلم مو 7 سرگرد

413,000 ریال
مارلیک قلم مو 7 سرگرد

مارلیک قلم مو 5 سرگرد

350,000 ریال
مارلیک قلم مو 5 سرگرد

مارلیک قلم مو 4 سرگرد

315,000 ریال
مارلیک قلم مو 4 سرگرد

مارلیک قلم مو 3 سرگرد

294,000 ریال
مارلیک قلم مو 3 سرگرد

مارلیک قلم مو 2 سرگرد

273,000 ریال
مارلیک قلم مو 2 سرگرد

مارلیک قلم مو 1 سرگرد

252,000 ریال
مارلیک قلم مو 1 سرگرد

مارلیک قلم مو 0 صفر سرگرد

224,000 ریال
مارلیک قلم مو 0 صفر سرگرد

مارلیک قلم مو 02 سرگرد

203,000 ریال
مارلیک قلم مو 02 سرگرد

مارلیک قلم مو 03 سرگرد

168,000 ریال
مارلیک قلم مو 03 سرگرد

قلم مو