یک نوشت افزار است که از یک نوک فلزی برای اعمال جوهری که حالت آبکی دارد به روی کاغذ استفاده میکند. در خودنویس بر خلاف خودکار از جوهر مایع روان استفاده میشود.مخزن جوهر خودنویس ممکن است به صورت دستی یا با استفاده از پیستون تزریقی ر شود.نوک خود نویس بخشی از قلم است که با سطح کاغذ در تماس است و وظیفه آن رساندن جوهر به کاغذ است.انواع مختلف نوک خودنویس:
1:شکل نوک خودنویس
2:اندازه و سایز نوک خودنویس
3:مواد سازنده نوک خودنویس

نمایش 1–12 از 38 نتیجه

خودنویس