در واع همان نخ و جوهر مغناطیسی است. برخی بانک های مرکزی از جوهر فرومغناطیسی در شماره سریال پول ها استفاده می کنند که در کنار یک نخ مغناطیسی بافته می شود. اینگونه یک دستگاه تشخیص اسکناس می تواند با اسکن ردپای جوهر در حروف و الگوی نخ مغناطیسی درون پول اصالت آن را تشخیص دهد.

نمایش دادن همه 4 نتیجه

تست اسکناس